تلفن: ۰۲۱۸۸۹۸۶۵۳۹  -  ۰۲۱۸۸۳۹۲۰۳۶             تلگرام: ۰۹۱۲۸۱۸۷۹۷۲

نمونه کار

ترمووود کف ،بالکن سبز چوب ترمو ASH
ترمووود۹۰*۲۰ چوب ترمو ASH محصول ترموود فنلاند
کاربرد:
طراحی داخلی
ترمووود (چوب ترمو ) سقف محصول ترمووود فنلاند
ترمووود ۱۱۷*۲۶ چوب ترمو PINE محصول ترمووود فنلاند
کاربرد:
طراحی داخلی
نمای خارجی ترمووود ( چوب ترمو)  محصول ترمووود فنلاند
ترمووود ۹۲*۱۶ چوب ترمو PINE محصول ترموود فنلاند
کاربرد:
نما
 ترمووود ( چوب ترمو) پرگولای چوبی
ترمووود ۱۱۷*۲۶ چوب ترمو PINE محصول ترموود فنلاند
کاربرد:
پرگولا
 ترمووود ( چوب ترمو) پاین پرگولای چوبی
ترمووود ۱۹*۱۱۷ چوب ترمو PINE محصول ترموود فنلاند
کاربرد:
پرگولا
 ترمووود ( چوب ترمو) پاین محصول ترمووود فنلاند
ترمووود ۷۰*۲۱ چوب ترمو ASH محصول ترموود فنلاند
کاربرد:
فلاور باکس
ترمووود ( چوب ترمو) پاین محصول ترمووود فنلاند
ترمووود ۱۱۷*۲۶ چوب ترمو PINE محصول ترموود فنلاند
کاربرد:
روف گاردن
 ترمووود ( چوب ترمو) پاین پرگولای چوبی
ترمووود ۱۴۰*۲۰ چوب ترمو PINE محصول ترموود فنلاند
کاربرد:
پرگولا

 

نمونه کارها

ترمووود کف ،بالکن سبز چوب ترمو ASH
ترمووود۹۰*۲۰ چوب ترمو ASH محصول ترموود فنلاند
ترمووود (چوب ترمو ) سقف محصول ترمووود فنلاند
ترمووود ۱۱۷*۲۶ چوب ترمو PINE محصول ترمووود فنلاند
نمای خارجی ترمووود ( چوب ترمو)  محصول ترمووود فنلاند
ترمووود ۹۲*۱۶ چوب ترمو PINE محصول ترموود فنلاند
 ترمووود ( چوب ترمو) پرگولای چوبی
ترمووود ۱۱۷*۲۶ چوب ترمو PINE محصول ترموود فنلاند

تمام حقوق برای اسپووود محفوظ است.